Atenci� a l'usuari

Editorial Barcanova SA. Mallorca, 45 4a planta. 08029 Barcelona. Tel:34 934 955 399

Ompliu aquest formulari i envieu-nos un correu electr�nic amb la vostra consulta o el vostre suggeriment (*Tots el camps s�n obligatoris):

D'acord amb el que estableix la Llei Org�nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci� de Dades de Car�cter Personal, us informem que les dades obtingudes mitjan�ant aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de car�cter personal la finalitat del qual �s la informaci� sobre novetats editorials. Els destinataris de la informaci� que cont� aquest fitxer seran els responsables del departament del segell editorial Editorial Barcanova de l'empresa Grup Anaya, SA (societat unipersonal), amb domicili a c/ Mallorca, 45 de Barcelona que, com a responsable del fitxer esmentat, es compromet, en la utilitzaci� de les dades que hi estan incloses, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la seva finalitat.